ELIJOS VĖJAROŽĖ

Objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS diegimas VšĮ ,,Elijos vėjarožė“ globos namuose

EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų tiekėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.  

Tikslas - tobulėti ir įgyti naujų kompetencijų pagal visus EQUASS kokybės principus: lyderystė, personalas, teisė, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas.


Mūsų partneriai

Lietuvos aklųjų biblioteka

Popietė prie jūros su linksmomis šėlionėmis

Gali būti 7 žmonės, žmonės sėdi, balionas ir veikla lauke vaizdas

Įspūdžiai iš išvykos į Kretingos žiemos sodą ir muziejų

VAIKŲ STOVYKLA ,,ELIJOS PASLAPTYS” KVIEČIA VAIKUS Į STOVYKLĄ

Stovyklos pamainos:

nuo 2022 m. birželio 20 dienos iki 2022 m. birželio 29 dienos

nuo 2022 m. birželio 30  dienos iki 2022 m. liepos 9 dienos

Projekto lėšomis vieno vaiko dalyvavimas programoje finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, kelialapio kaina 165,00 eurai, socialiai remtiniems vaikams - 91,00 euras.

Kelialapių sumažintomis kainomis kiekis ribotas. Nuolaidas gaus pirmieji užsiregistravę ir apmokėję. Apie suteiktą nuolaidą informuosime asmeniškai.

Projekto dalyviai – vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašome kreiptis telefonais: 
8 699 18772

El. paštas: e.vejaroze@gmail.com

Atsiskaitomoji sąskaita:
SEB bankas

LT897044060008250189

1 DIENA

8.00-12.00 Stovyklautojų atvykimas, įsikūrimas;

12.00-14.00 Stovyklos vėliavos džiaugsmingas pakėlimas, stovyklos
 himnas;

14.00-15.00 Pietūs;

15.00-17.00 Komandinė užduotis (vaikai, suskirstyti į grupeles,
kurs savo būrio pavadinimą, šūkį ir inscenizuotą mini prisistatymą) ir
grupelių prisistatymas;

17.00-18.00 „Svajonių girlianda“ (stovyklos dalyviams bus išdalintos
spalvotos popierinės figūrėlės, ant kurių jie užrašys, ką svajoja veikti,

 sužinoti ar patirti stovykloje, užrašytos svajonės bus suveriamos ant
 vielos – girliandos ir iškabintos stovyklavietėje);

18.00-19.00 Vakarienė;

19.00-20.00 Susitikimas su sveikos mitybos specialistais, trumpa
 paskaitėlė apie sveiką maistą;

20.00-22.00 Gyvos muzikos vakaronė pajūryje (jaukioje ir pozityvioje
 erdvėje skambės dainos, gitaros muzika ir vaikų klegesys).

2 DIENA

8.00-9.00 Aktyvus ir muzikalus rytas, judesio gimnastika;

9.00-9.30  Pusryčiai;

9.30-12.00 Sveikatingumo žygis  prie dviejų sveikatos šaltinių;

12.00-14.00 Diskusija sveikos gyvensenos tema;

14.00-15.00 Pietūs;

15.00-18.00 Interaktyvi popietė su vaizduojamojo meno atstovais
 (popietės metu stovyklautojai darys darbelius iš gamtinės medžiagos
 ir pan.);

18.00-18.30 Vakarienė;

18.30-22.00 Žaidimai, komandiniai užsiėmimai erdviame stovyklos aikštyne.

3 DIENA

8.00-9.00 Rytinė mankšta pajūryje;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 Pristatymas-diskusija „Lietuvos įžymūs žmonės“;

14.00-15.00 Pietūs;

15.00-18.00 Dailės popietė (su mažaisiais piešime pasaką,
vyresniuosius supažindinsime su mandalos piešimo specifika);

18.00-18.30 Vakarienė;

18.30-22.00 Žaidimai, komandiniai užsiėmimai erdviame stovyklos aikštyne.

4 DIENA

8.00-9.00 Rytinis „Ratas“ ir mankštelė;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 Renginys „Pamokyk kitus“. Vaikai komandose  pasirinkę
 temą iš gamtos mokslų kurs pristatymus, vaidinimus, modelius, plakatus,
 vyks diskusijos aktualiomis temomis. Organizuojami nesudėtingi cheminiai
bandymai, komandose vaikai kurs ugnikalnius, juos puoš, ruoš pristatymus.

14.00-15.00 Pietūs;
15.00-18.00 Improvizacijos popietė (stovyklos dalyviai bus supažindinti su
 improvizacijos subtilybėmis, išmokys atsipalaiduoti, laisvai išreikšti save,
nebijoti suklysti, nebijoti būti kitokiu - būti savimi);|
18.00-18.30 Vakarienė;
18.30-22.00 Kvėpavimo terapija (siekdami atsipalaidavimo, darnos ir
 ramybės, mokysimės nusiraminti, atsipalaiduoti su muzikos garsais ir, 

būdami tyloje, atliksime įvairius kvėpavimo pratimus).

5 DIENA

8.00-9.00 Rytinė judesio gimnastika paplūdimyje;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 Ekskursija po Šventąją, supažindinimas su populiariais
 objektais (Šventosios švyturys, skulptūra ,,Žvejo dukros“ ir kt.), su
Kuršių krašto istorija. Aplankysime skulptūrų parką ,,Akmens amžius“,
kur supažindinsime stovyklautojus su garsiausių skulptorių iš viso pasaulio
 darbais, atliktais iš žemaitiško granito. Pratęsiant šios dienos temą,
užsuksime į Žemaičių alką, kur praplėsime žinias apie pagoniškas
apeigas, papročius ir tradicijas.

14.00-15.00 Pietūs;

15.00-18.00 Simuliacija (vyresniesiems) (kartu su stovyklos
pedagogais, psichologais vaikai kels aktualius probleminius
 klausimus, su kuriais susiduriama vaikų/paauglių kasdienybėje,
kartu su programos dalyviais grupelėse simuliuos pasirinktas situacijas,
vėliau jas aptars, išsiryškins dažniausius elgsenos modelius, pabandys
surasti priežasties-pasekmės ryšius.

18.00-18.30 Vakarienė;

18.30-22.00 Situacijų žaidimas (žaidybine forma paanalizuosime
mažųjų problemines situacijas, susijusias su tolerancija, tarpusavio
 santykiais ir pan., pasiskirstę vaidmenimis kursime pasaką, aptarsime
 „herojus“, ieškosime sprendimų).

6 DIENA

8.00-9.00 Aktyvi ir muzikali rytinė treniruotė Zumbos ritmu;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 Stovyklos dalyviai bus supažindinti su liaudies šokiais.
Pristatysime programą iš ciklo „Daiktų istorijos“. Su stovyklautojais
aptarsime lietuvių liaudies tradicijas, dainas ir šokius, pradžiuginsime
save išmoktu nauju judesiu ar dainos posmeliu. Stovykloje vyraus džiugi
nuotaika, teigiamos emocijos.

14.00-15.00 Pietūs;

15.00-18.00 Stovyklos vadovai supažindins vaikus su skirtingų šalių
 kultūromis, bus organizuojami tų šalių žaidimai. Stovyklos dalyviai
 savo žinias galės pademonstruoti protmūšyje „Pasaulio žinynas“.

18.00-18.30 Vakarienė;

18.30-22.00 Gyvos muzikos vakaronė pajūryje.

7 DIENA

8.00-9.00 Rytinis „Ratas“ ir mankštelė pajūryje;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 Medijų diena. Stovyklos dalyviai supažindinami su
 skirtingomis redagavimo programomis, filmuoja ir montuoja filmukus.
 Vyksta filmukų peržiūra ir apdovanojimai pagal skirtingas nominacijas

14.00-15.00 Pietūs;

15.00-18.00 Ekskursija į  Būtingę, aplankant Būtingės evangelikų liuteronų
bažnyčią.

18.00-18.30 Vakarienė;

18.00-22.00 Sportas ir pramogos S.C. „Energetikas“ baseine.

8 DIENA

8.00-9.00 Aktyvi ir muzikali rytinė mankšta;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 Draugiškų krepšinio, futbolo, kvadrato ir tinklinio varžybų
turnyras su miestelio bendruomenės komandomis.

14.00-15.00 Pietūs;
15.00-18.00 Protmūšis „Sveikame kūne-sveikas vaikas“ (šiuo būdu
apjungsime pagrindinius programos temos aspektus: sveiką gyvenseną,
 emocinį komfortą ir pilnavertę vaikystę, prisiminsime, ką naujo sužinojome,
 ko išmokome, turėjome galimybę pademonstruoti įgytas kompetencijas,
 komandinio darbo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius ir pan.).
18.00-18.30 Vakarienė;
18.30-22.00 Dainų ir patarlių vakaronė.

9 DIENA

8.00-9.00 Rytinė mankšta;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-14.00 - 15.00-18.00 „Švęsk šventę šventiškai“ (netruks muzikos,
 šokių, teatralizuotų pasirodymų, kūrybos, saviraiškos proveržių).
Visi stovyklautojai pristatys savo individualią ar grupinę meninę programą.

14.00-15.00 Pietūs;

18.00-18.30 Vakarienė;

18.30-22.00 Vakaronė „Už draugystę be patyčių“.

10 DIENA

8.00-9.00 Švaros rytmetis;

9.00-9.30 Pusryčiai;

9.30-13.30 Paskutinysis „Ratas“ (susirinks bendrajai refleksijai, vaikai ir
stovyklos vadovai užpildys stovyklos anketas, parašys laiškus
naujiems stovyklos draugams, visi kartu aptars stovyklos sėkmes,
rezultatus, kaip pavyko įgyvendinti pradžioje užsibrėžtus tikslus,
 ar liko patenkinti asmeniniai lūkesčiai ar visi nariai po stovyklos jaučiasi
geriau);

13.30-14.30 Pietūs;

14.30-15.00 Stovyklos vėliavos nuleidimas, stovyklos himnas;

15.00-18.00 Atsisveikinimas ir išvykimas.