ELIJOS VĖJAROŽĖ

VšĮ „Elijos vėjarožė“ licencijuota įstaiga, teikianti profesionalią socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.


VAIKŲ STOVYKLA ,,ELIJOS PASLAPTYS” KVIEČIA VAIKUS Į STOVYKLĄ 

Stovyklos pamainos:

nuo 2019 m. birželio 20 dienos iki 2019 m. birželio 26 dienos

nuo 2019 m. birželio 26  dienos iki 2019 m. liepos 2 dienos

nuo 2019 m. liepos 2 dienos iki 2019 m. liepos 8 dienos

Projekto lėšomis vieno vaiko dalyvavimas programoje finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, kelialapio kaina 60 €.

Kelialapių sumažintomis kainomis kiekis ribotas. Nuolaidas gaus pirmieji užsiregistravę ir apmokėję. Apie suteiktą nuolaidą informuosime asmeniškai.

Projekto dalyviai – vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

STOVYKLOS PROGRAMA

1 DIENA

Stovyklautojų atvykimas, įsikūrimas

Pirmasis „Ratas“ stovyklavietės teritorijoje

Pietūs

Stovyklos programos, taisyklių pristatymas

Stovyklos vėliavos džiaugsmingas pakėlimas, stovyklos himnas

Susipažinimo, adaptaciniai žaidimai („sveiko maisto piramidė“, „aš keliauju į...“ ir pan.)

Komandinė užduotis (vaikai, suskirstyti į grupeles, kurs savo būrio pavadinimą, šūkį ir inscenizuotą mini prisistatymą)

Vakarienė

Grupelių prisistatymas

„Tikslų girlianda“ (stovyklos dalyviams bus išdalintos spalvotos popierinės figūrėlės, ant kurių jie užrašys, ko tikisi iš stovyklos, užrašyti tikslai bus suveriami ant vielos – girliandos ir iškabinti stovyklavietėje)

Gyvos muzikos vakaronė pajūryje (jaukioje ir pozityvioje erdvėje skambės dainos, gitaros muzika ir vaikų klegesys).

2 DIENA

Aktyvi ir muzikali rytinė mankšta

Pusryčiai

Sveikatingumo žygis  prie dviejų sveikatos šaltinių

Diskusija sveikos gyvensenos tema

Ekskursija į Palangos gintaro muziejų

Pietūs

Interaktyvi popietė su Palangos policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistais (vyresniesiems – diskusija „Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų žala organizmui“, viktorina „Sveikata – fizinė, dvasinė, socialinė gerovė“; jaunesniesiems – žaidybine forma pateikta diskusija „Kas man kenkia?“, teatralizuoti grupelių pristatymai „Augu sveikas“)

Vakarienė

Žaidimai, komandiniai užsiėmimai erdviame stovyklos aikštyne

 3 DIENA

Rytinė mankšta pajūryje

Pusryčiai

Orientacinis žaidimas „Regionų beieškant“ (stovyklautojai bus suskirstyti į keturias grupes: aukštaičius, žemaičius, suvalkus ir dzūkus, komandos turės ne tik aktyviai pajudėti, bet ir atlikti istorines, logines užduotis, susijusias su etnografiniais regionais)

Pietūs

Dailės popietė (su mažaisiais piešime pasaką, vyresniuosius supažindinsime su mandalos piešimo specifika)

Vakarienė

Žaidimai, komandiniai užsiėmimai erdviame stovyklos aikštyne

 4 DIENA

Rytinis „Ratas“ ir mankštelė

Pusryčiai

Susitikimas su Kiokušin karatė klubo atstovais (sportininkai mokys stovyklautojus taisyklingos laikysenos, dalins patarimus, kaip sumažinti įtampą ir agresiją, nugalėti savo silpnybes, ugdyti ištvermingumą, discipliną)

Pietūs

Improvizacijos popietė (stovyklą aplankys teatro meno atstovai, kurie supažindins stovyklos dalyvius su improvizacijos subtilybėmis, išmokys atsipalaiduoti, laisvai išreikšti save, nebijoti suklysti, nebijoti būti kitokiu - būti savimi)

Vakarienė

Kvėpavimo terapija (siekdami atsipalaidavimo, darnos ir ramybės, mokysimės nusiraminti, atsipalaiduoti su muzikos garsais ir, būdami tyloje, atliksime įvairius kvėpavimo pratimus)

 5 DIENA

Rytinis krosas stovyklos teritorijoje ir paplūdimyje, lengva mankštelė

Pusryčiai

Susitikimas su stovyklos draugu teologijos daktaru kunigu D. Petkūnu (aptarsime savęs pažinimo ir atradimo svarbą, tarpasmeninių santykių jėgą), kaip šalinti aplinkybes, kurios nulėmė nepriimtinai elgtis

Pietūs

Simuliacija (vyresniesiems) (kartu su stovyklos pedagogais, psichologais vaikai kels aktualius probleminius klausimus, su kuriais susiduriama vaikų/paauglių kasdienybėje, kartu su programos dalyviais grupelėse simuliuos pasirinktas situacijas, vėliau jas aptars, išsiryškins dažniausius elgsenos modelius, pabandys surasti priežasties-pasekmės ryšius, ieškos galimų sprendimo būdų)

Vakarienė

Situacijų žaidimas (žaidybine forma paanalizuosime mažųjų problemines situacijas, susijusias su tolerancija, tarpusavio santykiais ir pan., pasiskirstę vaidmenimis kursime pasaką, aptarsime „herojus“, ieškosime sprendimų)

 6 DIENA

Aktyvi ir muzikali rytinė treniruotė „Mes mokam šokti ZUMBA“

Pusryčiai

Ekskursija į Kretingos dvaro rūmų oranžeriją

Pietūs

Studija „Spalvotas dėdė rytojus“ (visa ši diena bus skirta vaikų kūrybinei saviraiškai dailėje, muzikoje, teatre, kūno dizaino srityje. Stovyklos svečiai vaikams papasakos apie spalvų ir kvapų simbolinę bei emocinę reikšmę, stovyklautojai refleksuos savo subjektyvų požiūrį į aplinką. Sukurti meno dirbiniai ne tik bus eksponuojami stovyklos parodėlėje, bet keletas jų, kaip pagarbos ir tolerancijos gestas, bus įteikti sveikatos centre besigydantiems senoliams. Vyks spalvingi, nuotaikingi ir muzikalūs pasirodymai, fotosesija)

 7 DIENA

Švaros rytmetis

Pusryčiai

Paskutinysis „Ratas“ (susirinkę erdviame stovyklos aikštyne bendrajai refleksijai, vaikai ir stovyklos vadovai užpildys stovyklos anketas, parašys laiškus naujiems stovyklos draugams, visi kartu aptars stovyklos sėkmes, rezultatus, kaip pavyko įgyvendinti pradžioje užsibrėžtus tikslus, ar liko patenkinti asmeniniai lūkesčiai ar visi nariai po stovyklos jaučiasi geriau)

Pietūs

Stovyklos vėliavos nuleidimas, stovyklos himnas

Atsisveikinimas ir išvykimas

Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašome kreiptis telefonais: 8 699 18772

El. paštas: e.vejaroze@gmail.com

Atsiskaitomoji sąskaita:
SEB bankas

LT897044060008250189Sukurta su „Mozello“ - lengviausia svetainių kūrimo priemone.

 .