ELIJOS VĖJAROŽĖ

VšĮ „Elijos vėjarožė“ licencijuota įstaiga, teikianti profesionalią socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.


GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA
 ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAM KARANTINUI IKI 2021-05-31

I. Artimiesiems, leidžiama lankyti globos namų gyventojus tik :

- pateikus tai įrodančius dokumentus, kad yra persirgę COVID-19 liga, kai diagnozė patvirtinta remiantis SARS-CoV-2 tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, bei asmenims, paskiepytiems ES vaistinių preparatų registre įregistruota COVID- 19 vakcina pagal skiepijimo schemą.

II. Globos namų gyventojų lankymo tvarka:

1. Gyventoją palatoje tuo pačiu metu gali lankyti vienas artimasis.

2. Lankytojui, prie įėjimo į įstaigą, pamatuojama temperatūra.

3. Lankytojas turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo, kosėjimo čiaudėjimo etiketo, įėjus į įstaigą dezinfekuoti rankas.

4. Lankymo trukmė rekomenduojama ne ilgesnė nei 15 min.

5. Lankyti gali asmuo neturintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

6. Pasibaigus vizitui, patalpos išvėdinamos ir išvalomos.

III. Gyventojus (juos atlydinčius asmenis) atvykus į įstaigą, supažindinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, ir lankymo tvarka.


VšĮ ,,Elijos vėjarožė“ globos namai dalyvauja  Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS diegimo projekte

EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros skatinant paslaugų tiekėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugas.  

Tikslas - tobulėti ir įgyti naujų kompetencijų pagal visus EQUASS kokybės principus: lyderystė, personalas, teisė, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas.


https://esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/apie-2014-2020-es-fondu-investicijas  .